วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล skball.club

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล : อิสราเอล : เลียวมิตลีก

โปรแกรมบอล 29 มีนาคม 2561
ฮาโปเอล มาร์โมเร็ค 23:30 น. Hapoel Eran Hadera
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 23:30 น. ฮาโปเอล รามัต ฮาชารอน
ฮาโปเอล คาตามอน 23:30 น. ฮาโปเอล นาซาเรธ
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ 23:30 น. ฮาโปเอล รามัต แกน
Ironi Nesher 23:30 น. ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา
มัคคาบี้ อาลี นาซาเร็ต 23:30 น. ฮาโปเอล ริซอน
ฮาโปเอล อฟูล่า 23:30 น. ฮาโปเอล บีไน ล็อต
มัคคาบี้ เฮอร์ซลิย่า 23:30 น. ไบตาร์ เทล อาวีฟ
โปรแกรมบอล 19 มีนาคม 2561
ฮาโปเอล บีไน ล็อต 3-1 มัคคาบี้ เฮอร์ซลิย่า
ฮาโปเอล รามัต ฮาชารอน 0-0 ฮาโปเอล คาตามอน
ฮาโปเอล มาร์โมเร็ค 2-0 ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา
โปรแกรมบอล 16 มีนาคม 2561
ฮาโปเอล ริซอน 0-0 ฮาโปเอล อฟูล่า
Hapoel Eran Hadera 1-0 ไบตาร์ เทล อาวีฟ
ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา 1-1 มัคคาบี้ อาลี นาซาเร็ต
ฮาโปเอล รามัต แกน 4-0 Ironi Nesher
ฮาโปเอล นาซาเรธ 0-1 ฮาโปเอล เทล อาวีฟ
โปรแกรมบอล 14 มีนาคม 2561
ฮาโปเอล คาตามอน 2-1 ฮาโปเอล มาร์โมเร็ค
โปรแกรมบอล 13 มีนาคม 2561
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 0-2 Hapoel Eran Hadera
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ 3-1 ฮาโปเอล รามัต ฮาชารอน
Ironi Nesher 0-1 ฮาโปเอล นาซาเรธ
มัคคาบี้ อาลี นาซาเร็ต 1-0 ฮาโปเอล รามัต แกน
ฮาโปเอล อฟูล่า 1-1 ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา
มัคคาบี้ เฮอร์ซลิย่า 2-2 ฮาโปเอล ริซอน
ไบตาร์ เทล อาวีฟ 2-2 ฮาโปเอล บีไน ล็อต
โปรแกรมบอล 9 มีนาคม 2561
Hapoel Eran Hadera 0-1 ฮาโปเอล บีไน ล็อต
ฮาโปเอล ริซอน 1-1 ไบตาร์ เทล อาวีฟ
ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา 2-1 มัคคาบี้ เฮอร์ซลิย่า
ฮาโปเอล รามัต แกน 1-1 ฮาโปเอล อฟูล่า
ฮาโปเอล รามัต ฮาชารอน 1-0 Ironi Nesher
ฮาโปเอล มาร์โมเร็ค 0-0 ฮาโปเอล เทล อาวีฟ