โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล : ซีเกมส์

โปรแกรมบอล 24 สิงหาคม 2560
ติมอร์เลสเต 15:00 น. ฟิลิปปินส์
ไทย 15:00 น. เวียดนาม
อินโดนีเซีย 15:00 น. กัมพูชา
โปรแกรมบอล 23 สิงหาคม 2560
ลาว 19:45 น. มาเลเซีย
สิงคโปร์ 19:45 น. บรูไนดารุสลาม
โปรแกรมบอล 22 สิงหาคม 2560
ฟิลิปปินส์ 0-2 ไทย
กัมพูชา 0-1 ติมอร์เลสเต
เวียดนาม 0-0 อินโดนีเซีย
โปรแกรมบอล 21 สิงหาคม 2560
บรูไนดารุสลาม 0-3 ลาว
มาเลเซีย 3-1 เมียนมาร์
โปรแกรมบอล 20 สิงหาคม 2560
ติมอร์เลสเต 0-1 อินโดนีเซีย
ไทย 3-0 กัมพูชา
ฟิลิปปินส์ 0-4 เวียดนาม
โปรแกรมบอล 18 สิงหาคม 2560
ลาว 0-2 สิงคโปร์
บรูไนดารุสลาม 0-6 เมียนมาร์
โปรแกรมบอล 17 สิงหาคม 2560
เวียดนาม 4-1 กัมพูชา
อินโดนีเซีย 3-0 ฟิลิปปินส์
ไทย 1-0 ติมอร์เลสเต
โปรแกรมบอล 16 สิงหาคม 2560
เมียนมาร์ 3-1 ลาว
สิงคโปร์ 1-2 มาเลเซีย
โปรแกรมบอล 15 สิงหาคม 2560
เวียดนาม 0-0 ติมอร์เลสเต
อินโดนีเซีย 1-1 ไทย
กัมพูชา 0-2 ฟิลิปปินส์
โปรแกรมบอล 14 สิงหาคม 2560
เมียนมาร์ 2-0 สิงคโปร์
มาเลเซีย 2-1 บรูไนดารุสลาม